Sunday, March 29, 2009

இறையுதிர்காலம்-2 மனிதருக்கு முந்தைய ஆதி சடங்குகள்

இறையுணர்வின் தொடக்கங்களை ஆராய நாம் மனிதனின் பரிணாம வரலாற்றின் தொடக்கங்களிலிருந்து பார்க்க வேண்டும். இன்று நாம் மனிதன் என சொல்லும் உயிரினத்தின் விலங்கியல் பெயர் ஹோமோ ஸாப்பியன்ஸ் (Homo sapiens). இதில் ஸாப்பியன்ஸ் என்பது நம் உயிர்குழு அடிப்படைப்பிரிவின்- ஸ்பீஸீஸிஸின்-(species) பெயர். ஒரு species மற்றொரு species உடன் கலந்து வழித்தோன்றல்களை உருவாக்கமுடியாது. இதுவே ஸ்பீஷிஸின் வரையறை. இதற்கு மேலே இருக்கும் தொகுப்பு ஜீனஸ் (Genus). ஹோமோ நம் ஜீனஸ்.

இந்த ஜீனஸில் ஹோமோ எரெக்ட்டஸ் (Homo erectus) என்பதே முதன் முதலாக நெருப்பை கண்டுபிடித்தது. நம்முடன் -அதாவது ஹோமோ ஸாப்பியன்ஸுடன்- இணைந்து வாழ்ந்திருக்கக் கூடும் என மானுடபரிணாம வல்லுனர்கள் கருதுவது நியாண்டர்தல் எனும் மானுட இனத்தை. இது நம் மானுடக்குழுவில் ஒரு அங்கமா - அதாவது sub-species- அல்லது தனியான தன்னளவில் முழுமையான ஒரு தனி மானுட இனமாக இருக்குமா (separate species) என்னும் கேள்வி சில காலம் இருந்தது. இப்போது பொதுவாக ஏற்கப்பட்ட கருத்தின் படி நியாண்டர்தல்கள் தனி ஸ்பீஸிஸ் என்றே கருதப்படுகின்றனர். ஹோமோ நியாண்டர்தலென்ஸிஸ் (Homo neanderthalensis).

ஹோமோ எரெக்ட்டஸ் வாழ்ந்தது ஏறக்குறைய பத்து இலட்சத்து எண்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். மானுட பரிமாணத்தில் முக்கிய கண்ணி ஹோமோ எரெக்ட்டஸ். : பல கண்டங்களுக்கு பரவி ஒரு பனியுகத்தை சமாளித்து, நெருப்பையும் கருவிகள் செய்யும் ஆற்றலையும் தம்மில் உருவாக்கிய ஹோமோ எரெக்ட்டஸ். அதன் அகபரிமாணத்தின் நிலை என்ன? ஹோமோ எரெக்ட்டஸின் பரிணாம பாதியின் ஒரு காலகட்டத்தில்தான் முதன்முதலாக மிக எளிமையான தொடக்கக்கால குறியீடுப்பயன்பாட்டுக்கான சாத்தியங்கள் உதயமாயிருக்க வேண்டுமென தொல்-மானுடவியலாளர்கள் கருதுகிறார்கள். இவையும் கூட மிகுந்த கடினமான ஒரு செயலாகவே இந்த மானுட முன்னோடிக்கு இருந்திருக்க வேண்டுமென பரிணாமவியலாளர்கள் ஊகிக்கிறார்கள்.

பீஜிங்கின் அருகில் ஹோமோ எரெக்ட்டஸ் மண்டையோடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. ஏறக்குறைய ஐந்து இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக வாழ்ந்த மானுட முன்னோடிகளின் மண்டையோடுகள். இம்மண்டையோடுகள் கீழேயிருந்து உடைக்கப்பட்டிருப்பதை தொல்-மானுடவியலாளர்கள் கண்டார்கள். சடங்காக நரமாமிசம் உண்ணும் காட்டுவாசி சமுதாயங்களை ஆராய்ச்சி செய்த மானுடவியலாளர்கள் இந்த விதத்தில் மண்டையோடு உடைக்கப்படுவது அதனுள் இருக்கும் மூளையை சடங்கு ரீதியாக உண்ணுவதற்காக என்பதனை அறிவார்கள். ஹோமோ ஸேப்பியன்களில் - அதாவது நம்மில்- சக மனிதனின் மூளையை உண்பது அவனுடைய ஆத்மாவை அல்லது பலத்தை தன்னுடன் ஐக்கியப்படுத்தக்கூடிய சடங்காகும். இது எதிரிகளின் அல்லது கைப்பற்றப்பட்ட மற்றொரு குழுவை சேர்ந்தவருடையதாகத்தான் இருக்கவேண்டும் என்பதில்லை. இறந்துவிட்ட உறவினர்கள் நல்லவர்கள் ஆகியோரது பிரசன்னம் தம்மோடு எப்போதும் இருக்க வைக்கும் உபாயமாக அவர்களது உடல் உறுப்புகளை உண்ணும் சடங்கு தொல்-பழம் சமூகங்களில் கருதப்பட்டது.

எத்தியோப்பியாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட எரெக்ட்டஸ் மண்டையோட்டில் அதன் தோல் உரிக்கப்பட்ட போது கல் ஆயுதங்களால் ஏற்பட்டதாக ஊகிக்கப்பட முடிந்த 25 வடுக்களை தொல்-மானுடவியலாளர்கள் கண்டறிந்தனர். மண்டை-முகத்தோல்களை உரிப்பதற்கு எவ்வித பயன்பாடும் இருக்கமுடியாது என்பதால் இதுவும் சடங்கு ரீதியிலான ஒரு விஷயமாகவே இருக்கவேண்டும். ஆக, தன்-இன மாமிசம் உண்ணும் பழக்கத்தின் எச்சங்கள் என ஊகிக்கவைக்கக் கூடிய சில கண்டுபிடிப்புகளே நாம் காணும் மிகப் பழமையான சடங்குகளாக இருந்திருக்க வேண்டும். இது சரியெனில் மதத்தின் பரிமாணவேர்கள் ஹோமோ எரெக்ட்டஸிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது. அது மட்டுமல்ல, நம் வரலாற்றின் ஆகப்பழமையான மதச்சடங்காக நமக்கு கிடைத்திருப்பது தன்-இன மாமிசம் உண்பது : குறிப்பாக தலையை வெட்டி அதிலிருக்கும் மூளையை மட்டும் எடுத்து உண்பது: இவ்வாறு குறிப்பிட்ட உள் உறுப்பு மட்டும் மிகவும் கவனமாக எடுக்கப்படுவதென்பது அன்றாடப பசியாற்ற புசிப்பதல்ல. மாறாக சடங்காக நடத்தப்படுவது என்பது மானுடவியலாளர்களுக்கு மிகவும் பழக்காமன ஒரு கணிப்பு. இத்தகைய சடங்குகள் இன்றைக்கு நம்மை முகம் சுளிக்க வைக்கலாம். ஆனால் இன்று நாகரிகமடைந்த சமுதாயங்களிலும் இந்த சடங்குகள் அவற்றின் கடுமை நீக்கப்பட்டு குறியீட்டளவிலாவது எஞ்சி வாழ்வதை நாம் பிறகு பார்ப்போம். ஆனால் இதை தவிர நமக்கு ஹோமோ எரெக்ட்டஸில் மிகவும் தெளிவாக மதம் அல்லது இறை நம்பிக்கை குறித்து எதுவும் கிடைக்கவில்லை. நெருப்பை உருவாக்கும் முறை, கருவிகளை பயன்படுத்துதல், குகைகளில் வாழ்தல் ஆகிய பல முன்னோடி மானுட செயல்களினை கண்டுபிடித்த இந்த இனம் -ஒருவிதத்தில் சொன்னால் ப்ரோமிதியஸ்- சுய உணர்வு, மொழி, குறியீடுகளை பயன்படுத்தும் மனத்தன்மை ஆகியவற்றில் எத்தனை தூரம் முன்னேறியிருந்தது என்பதற்கு நம்மிடம் இந்த நிமிடம் வரை எவ்வித ஆதாரங்களும் (உதாரணமாக குகை ஓவியங்கள்) இல்லை. ஏறக்குறைய ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஹோமோ எரெக்ட்டஸ் அழிந்துவிட்டது.

இப்போது நாம் பார்த்ததில் தென்னாப்பிரிக்காவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மானுட முகத்தை ஒத்த செந்நிற கூழாங்கற்படிவத்தில் செய்யப்பட்ட உருவத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. முப்பது இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையதாக கருதப்படும் இதன் காலகணிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால் தொல்-பேரினக்குரங்குகளில் ஹோமோவுக்கு முந்தைய ஜீனஸான ஆஸ்ட்ரலோபைதிக்கஸின் (Australopithecus) தன்னுணர்வை வெளிக்காட்டும் ஆதாரமாக திகழக்கூடும். அல்லது ஹோமோக்களின் உதயம் இன்னும் பத்து இலட்சம் ஆண்டுகள் பின்னோக்கி செல்லக்கூடும். ஆனால் இன்றுவரை ஒரே ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இது மட்டுமே திகழ்வதால் இதனை இப்போது எடுத்துக்கொள்ளமுடியாது. மேலும் ஹோமோ எரெக்ட்டஸின் சடங்கு-தன் இன மாமிசம் புசித்தல் குறித்தும் சில தீவிர விவாதங்கள் மானுடவியலாளரிடம் நிலவுகின்றன. இவை சடங்குக்காக இல்லாமல் உணவாகவே உண்ணப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது மூளையை வெளியே எடுக்க மண்டையோடு அப்படி உடைக்கப்பட்டது என்பது வெறும் ஊகமாக இருக்கலாம் என்று வாதம் செய்யும் மானுடவியலாளரும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று நாம் மனிதர் என்று அழைக்கும் உயிரினங்கள் உருவாவதற்கு முன்னரே மதத்துக்கான உயிரியல் தளம் உருவாகிவிட்டது என்பது உண்மை. இது இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படுவதும் இன்னும் சர்ச்சைக்குள்ளாவதும் நியாண்டர்தல்களில்.

இனி நியாண்டர்தல்களின் இறையுலகம்.

No comments:

Post a Comment